AAAPrint deze pagina
Sponsoring

Hierbij hanteren wij de uitgangspunten, vastgelegd in het convenant sponsoring door de landelijke onderwijsorganisaties van besturen, personeel, ouders en leerlingen in samenspraak met de richtlijnen van het ministerie. De school voert een zeer terughoudend beleid ten aanzien van de aanvaarding van materiƫle of geldelijke bijdragen. We doen het zeker niet wanneer daar naar de leerlingen toe bepaalde verplichtingen aan verbonden zouden zijn. Het hiergenoemde convenant ligt ter inzage bij de directie.