AAAPrint deze pagina
Oudercommissie

Nutsbasisschool Burgst heeft een enthousiaste groep ouders die zitting hebben in de Oudercommissie.  Deze werkgroep is per locatie actief bij het organiseren van de diverse activiteiten die op school in de loop van een schooljaar worden georganiseerd.

Denkt u bijvoorbeeld aan de sportdagen voor de onder-, midden- en bovenbouw, de Kinderboekenweek, Sinterklaas en Kerstmis, Carnaval, Pasen, het Zomerfeest voor de kleuters, de Avondvierdaagse, het Ouderbedankfeest, enz. Deze ouders zijn vanaf het begin van de organisatie van alle activiteiten betrokken en zij ondersteunen het team in belangrijke mate bij de uitvoering ervan.

Daarnaast benaderen Oudercommissieleden ook andere ouders die dan bijvoorbeeld éénmalig eens een keer meehelpen. De Oudercommissie komt enkele malen per jaar bij elkaar om alle activiteiten te bespreken en zaken vast te stellen.

Onder het tabblad "Downloads" en dan het kopje "OC" vindt u meer informatie over de OC, notulen van vegaderingen, jaarverslagen, leden en aanspreekpunten voor beide locaties.