AAAPrint deze pagina
Communicatie van en naar school

Een goede communicatie met de ouders vinden wij van zeer groot belang!
U en wij hebben immers één gezamenlijk belang en dat is het welzijn en de ontwikkeling van uw kind dat aan onze zorg is toevertrouwd.
We vinden dan ook dat ouders welkom zijn op school en dat wij samen het beste voor de kinderen kunnen bereiken als krachten goed worden gebundeld.  Een goed contact tussen de ouders en de leerkracht(en) is daarom van groot belang.  Het is de taak van beide partijen deze contacten op te bouwen en te onderhouden.  Het onderwijs op school en de opvoeding thuis moeten elkaar aanvullen en ondersteunen. Wanneer de school en de ouders op één lijn zitten kan een kind zich veel beter ontwikkelen.  Meningsverschillen of zelfs “strijd” tussen school en ouders kan bij een kind tot een loyaliteitsconflict leiden, het moet kiezen vóór de een en dus tegen de ander. Dit is nooit in het belang van het kind en belemmert een positieve schoolbeleving en ontwikkeling.

Daarom is dit zo belangrijk en vragen we van iedereen om energie te steken in een goede wederzijdse communicatie en verstandhouding.

Indien er vragen zijn of onduidelijkheden dan nodigen we de ouders uit deze met de leerkracht te bespreken. Andersom is dat natuurlijk ook zo.

De correspondentie die wij als school richting de ouders sturen gaat via de e-mail. Soms gaat er nog wel een brief op papier mee, bijvoorbeeld als er een invulstrookje aan de brief zit. 

Dit geldt voor informatie uitwisseling over actualiteiten binnen de groep en ontwikkelingen op de school.  Ons ouder-informatieblad “De Heksenketel” wordt periodiek als PDF-bestand per mail naar de ouders gestuurd.   Uiteraard ontvangen ouders die niet over een internet-aansluiting beschikken de correspondentie wel op papier.

Onze website www.nbsburgst.nl bevat steeds actuele informatie over de school.

Onder de knop “Fotoalbum” vindt u allerlei groeps-activiteiten, indien mogelijk ook met foto’s. 
Veel actueler zijn echter onze Facebookpagina's waar de meeste foto's en verslagen van activiteiten te zien zijn.

Onder “Downloads” vindt u allerlei documenten zoals deze schoolgids, de jaarkalender (die op veler verzoek daarnaast óók als boekje verschijnt), het schoolplan, de klachtenregeling, etc.

Naast de website hebben de beide locaties ook een eigen pagina op Facebook.
Op deze pagina’s vindt u allerlei actuele nieuwtjes en foto’s. We hopen met deze pagina’s en onze website onze eigen ouders zo goed mogelijk te informeren en daarnaast zo breed mogelijk andere ouders te interesseren in onze school!

Beide locaties hebben elk een eigen pagina op Facebook:

Groene Hil:        www.facebook.com/NutsbasisschoolBurgst

Kroeten:             www.facebook.com/BurgstKroeten