AAAPrint deze pagina
Ouders en schoolorganisatie

Onderwijs is het belang van kinderen, ouders en onderwijsgevenden. Daarom zijn goede afspraken en goede contacten van groot belang. We rekenen op de betrokkenheid van ouders en op dat zij de school steunen. We onderhouden contact met u:

  • door onze gesprekken n.a.v. de rapporten en tussentijdse oudergesprekken op initiatief van de ouders of de leerkracht.
  • door ons mededelingenblad "De Heksenketel' dat geregeld verschijnt.
  • via e-mailberichten en onze vernieuwde website en huisstijl.
  • via de mededelingenborden.
  • via de Medezeggenschapsraad (MR) voor beleidsmatige en schoolse zaken.
  • via de OuderCommissie (OC) voor festiviteiten en seizoensactiviteiten.