AAAPrint deze pagina
ICT (Informatie en Communicatie Technologie)

Gedragscode foto’s, video en internet

Met alle moderne en beschikbare technieken is het erg gemakkelijk om foto’s of videobeelden op te nemen van allerlei activiteiten.  Dat is natuurlijk leuk als aandenken maar wij zien hier ook bezwaren in, kijkend naar de privacy van iedereen die op dat moment op school is. 

Vanuit de school worden er geregeld foto- en of video-opnamen gemaakt van activiteiten, bijvoorbeeld voor gebruik op onze website, in deze schoolgids, ouderblad “De Heksenketel” of voor scholingsdoeleinden voor het team.  Daarbij wordt steeds gezorgd dat kinderen niet te nadrukkelijk in beeld komen, maar b.v. als groep(je), bezig met een onderwijsactiviteit.

Er wordt aan de ouders toestemming gevraagd voor publicatie van video- en/of foto’s conform de bepalingen van de AVG. Foto- en video-opnamen die op school door ons zijn gemaakt worden nooit doorgegeven aan derden.

Foto- of video-opnamen voor andere internetsites of welk ander doel dan ook willen wij in goede samenspraak met de ouders, strikt verbieden.

Inzake het bezit van GSM-telefoons en horloges die voorzien zijn van een (video)camera, gelden dezelfde afspraken.  We vragen de ouders dringend om hun kind géén telefoon mee te geven. In de klas mag een GSM niet aan staan en alle gebruik ervan is strikt verboden.  De betrokken leerkracht is gerechtigd om indien nodig een GSM in bewaring te nemen en contact op te nemen met de ouders. De school stelt zich niet aansprakelijk als een telefoon onder schooltijd beschadigd wordt of zoek raakt.

 

ICT op Burgst
Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) sluit aan bij de algemeen onderwijskundige visie van de school. Op systematische wijze wordt gekeken naar toepassingen van de computer op het gebied van de zorg, het pedagogisch klimaat, het adaptief onderwijs en de betrokkenheid.  Beide schoollocaties beschikken over een modern en volledig computernetwerk met werkstations in alle groepen. Het beheer van dit netwerk is uitbesteed. De leerkrachten zijn geschoold en met andere Nutsscholen worden regelmatig ervaringen uitgewisseld. Aan de hand van de 'kwaliteitskaart ICT' wordt ieder jaar bepaald waar de prioriteiten liggen. Er wordt gewerkt aan integratie van ICT op taal- en rekengebied maar ook voor ondersteuning en verrijking van de stof die de kinderen wordt aangeboden. Burgst beschikt inmiddels over een groot aantal software programma's die zowel methodegebonden als niet methodegebonden zijn. Deze programma's worden tijdens de dagelijkse werktijd ingezet in alle groepen. In de bovenbouw maken de kinderen kennis met de verschillende delen van het pakket Microsoft Office. Zo worden er werkstukken, klassenkranten maar ook PowerPoint presentaties gemaakt door de kinderen.  Op de site van Burgst kunt u allerlei relevante informatie vinden. Ook op de Facebookpagina’s kunt u steeds actuele informatie vinden.

Alle groepen hebben de beschikking over digitale schoolborden.  Deze stellen de leerkracht in staat de lessen op een nog hoger kwalitatief plan te brengen.  Het digitale bord heeft een directe verbinding met internet waardoor elke website op grootformaat getoond kan worden. Het bekijken van video, dia’s en animaties, indien aanwezig met geluid, is daarbij uiteraard een toepassing. De eigen software van het bord beschikt verder over een groot aantal toepassingen zoals animaties, kaart- en beeldmateriaal.  Ook lesmethodes hebben meestal een softwarepakket voor het digitale bord.

Burgst werkt als één van de eerste scholen in Nederland met het digitale leerplatform MyLearning.   (zie ook: www.mylearningltd.co.uk).  De groepen 6 tot en met 8 werken hier mee.

Het huiswerk van de kinderen in de groepen 6 t/m 8 staat in de agenda van MyLearning waar u als ouders ook op kunt kijken. Verder kunnen de kinderen werkstukken en andere bestanden in een eigen map opslaan en kunnen ze PDF-bestanden van allerlei methodeboeken vinden om thuis nog eens na te lezen.  Deze vorm van digitaal leren is ontwikkeld door een Engels bedrijf maar intussen mede dankzij de Stichting Nutsscholen Breda, geheel vertaald in het Nederlands.  Alle kinderen kunnen via een eigen account een eigen leerproces mee vorm geven. 

Verder is het pakket Gynzy beschikbaar op onze digitale borden (www.gynzy.com). 

Met Gynzy beschikt de leerkracht over een groot aantal tools op het gebied van taal, rekenen en informatieverwerking waarmee de leerkracht de instructie over vele onderwerpen beter duidelijk kan maken.