AAAPrint deze pagina
Ziekte

Als uw kind ziek is verwachten wij tussen 8.00 - 8.30 uur een telefonisch bericht van de ouders. U kunt hiervoor bellen met de betreffende schoollocatie waar uw kind zit. Voor de Groene Hil belt u naar 543 90 08. Voor Kroeten belt u naar 549 60 65.
Is uw kind afwezig als de lessen beginnen en er is geen afmelding binnen gekomen dan zullen wij kort na 8.30 uur de ouders bellen. Dit om te voorkomen dat uw kind wel thuis weg is gegaan maar niet op school is aangekomen.

Om elk risico of misverstand uit te sluiten zien we verder graag dat de ouders het ook melden als hun kind weer naar school komt.  Daarmee voorkomen we dat wij van een kind dat afwezig is veronderstellen dat het nog ziek zal zijn.

We wijzen u er op dat voor alle andere redenen van afwezigheid altijd een Verlofformulier moet worden ingevuld (dus ook voor een bezoek aan een arts).
Dit formulier kunt u op beide locaties afhalen of mee laten geven met uw kind. 
U vindt dit formulier ook op deze website onder Downloads - Algemeen.

Voor de bepalingen van bijzonder verlof verwijzen we graag naar het betreffende hoofdstuk over dit onderwerp.