AAAPrint deze pagina

Algemeen
Doordat Burgst een grote school is ontstaan er aan het begin en het einde van de schooltijd in de relatief smalle straten nogal eens opstoppingen van fietsen en vooral auto's. Met goede afspraken kunnen we veel irritaties voorkomen. We hopen dat iedereen hieraan meewerkt. Dat is ook in uw eigen belang, u bent dan immers éérder weg uit de straat!  Automobilisten verwijzen we dus met nadruk naar het stukje over auto's hierna.

 

Fietsen
Gelet op de verkeersdrukte rond de school en het gebrek aan fietsenstalling mogen kinderen die op loopafstand wonen niet op de fiets naar school komen. Uiteraard zijn er uitzonderingen: het is bijvoorbeeld wat anders als de betrokken leerling na de lessen bij iemand gaat spelen die verder weg woont. We willen u dringend vragen de afspraken rond de fietsen in het oog te willen houden. Het is voor ons niet mogelijk om vele honderden fietsen te stallen, dus alleen op de fiets als dat echt nodig is vanwege de afstand!  De fietsen staan buiten in fietsenrekken. Hier is geen voortdurend toezicht; de kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor het op slot zetten van hun fiets. Bij (onverhoopte) diefstal van een fiets kan de school zich daarvoor niet aansprakelijk stellen. Plaatsen van fietsen tegen een nooduitgang is absoluut verboden.

 

Auto's
Een noodzakelijk kwaad rond de school! Op beide locaties zijn de straten vrij smal en is het aantal parkeerplaatsen beperkt. Omdat autogebruik in combinatie met de schoolgrootte steeds voor behoorlijke problemen zorgt vragen we u dringend de volgende spelregels te willen naleven:

schoolkinderen op de stoep en op de fiets: geef ze voorrang, aandacht en de ruimte.

beperk het autogebruik (probeer afspraken te maken met andere ouders)

parkeren direct bij de school is niet altijd mogelijk.

maak eventueel afspraken met uw kinderen op een plaatsje in de buurt van de school

respecteer buurtbewoners, medeweggebruikers, verkeersregels, etc.

parkeer uw auto niet op of vóór de oprit van onze buren!

parkeren voor de schoolgebouwen, al dan niet met twee wielen op de stoep, is verboden

gebruik dezelfde aanrijroute (eenrichtingsverkeer, op Groene Hil verplicht ingesteld).

 

* Groene Hil = Eénrichtingsverkeer op werkdagen van 8.00 – 17.00 uur.
* Kroeten = Moeraszegge als éénrichtingssstraat gebruiken, dus daar niet keren en terugrijden. 

Pas vooral op voor kinderen die oversteken naar wachtende ouders.  We wijzen u er voor de goede orde op dat de politie op bepaalde momenten controleert en een bekeuring kan uitdelen aan foutparkeerders.  

Burgst neemt deel aan het Brabants VerkeersveiligheidsLabel. Door deelname aan dit project dragen scholen bij aan een veiliger Brabant voor jeugdige verkeersdeelnemers. Het BVL-team staa er niet alleen voor en werkt samen met andere BVL-scholen, gemeente, politie, 3VO en vele andere particuliere organisaties die zorgen voor efficiënte ondersteuning. Verkeersveiligheid krijgt een vaste plaats in het schoolbeleid.  Op school is een meerjarenplanning aanwezig op het gebied van verkeerseducatie en verkeersveiligheid.