AAAPrint deze pagina
Overzicht

VAKANTIES
De vakanties in Breda worden op basis van wettelijke voorschriften en een regionaal adviesrooster vastgesteld. Naast dit rooster zijn er van overheidswege enkele vakanties bepaald, zoals de herfst- en zomervakantie. Onze school sluit zich altijd aan bij deze adviesroosters, evenals de andere scholen in de Haagse Beemden. Uiteraard rekenen we erop dat u uw vakanties plant aan de hand van deze roosters (zie ook de tekst over buitengewoon verlof). We adviseren u om goede nota van het onderstaande rooster te nemen inzake de vakantiedata.
Op diverse websites worden helaas nogal eens andere data gepubliceerd, dit kan verwarrend zijn.

 

Vakanties 2019 - 2020

Eerste schooldag na de zomervakantie:  maandag 19 augustus 2019.

week 42              Herfstvakantie     maandag 14 t/m vrijdag 18 oktober 2019.

week 52-01        Kerstvakantie       maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari 2020

week 09              Voorjaarsvak.       maandag 24 t/m vrijdag 28 februari 2020

week 16          2e Paasdag        maandag 13 april 2020

week 18-19        Meivakantie          maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei 2020

week 21              Hemelvaartsdag   donderdag 21 en vrijdag 22 mei 2020

week 23              2e Pinksterdag      maandag 1 juni 2020

week 29-34        Zomervakantie      maandag 13 juli t/m vrijdag 21 augustus 2020

 

Studiedagen
Het team van Burgst volgt jaarlijks een na- en bijscholingsprogramma.
Deze studiemomenten zijn op een aantal woensdagmiddagen en ook op de onderstaande hele woensdagen gepland. Op de volgende woensdagen zijn de kinderen vrij.

* Woensdag 25 september 2019

* Woensdag 30 oktober 2019

* Vrijdag 31 januari 2020

* Vrijdag 24 april 2020

* Woensdag 24 juni 2020