AAAPrint deze pagina
Algemeen

Algemeen
De schoolbel geeft 5 minuten voor het begin van de lessen een signaal. Kinderen gaan dan naar binnen waarna de lessen op tijd kunnen beginnen.
Alléén de ouders van de kinderen in groep 1 mogen mee naar binnen gaan als zij dat wenselijk vinden. We verzoeken u er rekening mee te houden dat het ook voor de kleuters van belang is om op tijd te beginnen en wij vragen u dan ook om niet te lang in de klas te blijven.
Formeel is er vanaf 15 minuten voor schooltijd toezicht op de speelplaats. De kinderen kunnen dan op hun gemak nog wat praten en spelen met klasgenootjes.
Tussen de middag blijft de speelplaats tot 13.00 uur voor de overblijvers. Wie al (ruim) vóór 13.00 uur weer op school is blijft bij het hek wachten tot het tijd is. We vragen u dus om uw kind niet te vroeg naar school te laten gaan.

Tijden
Voor alle kinderen gelden de volgende tijden:
• Maandag, dinsdag en donderdag:  8.25 - 12.00 uur en 13.15 - 15.15 uur.
• Woensdag en vrijdag:  8.25- 12.25 uur.
Op woensdag- en vrijdagmiddag zijn alle kinderen dus vrij.
We doen een dringend beroep op alle ouders ervoor te zorgen dat hun kind op tijd op school is.  Kinderen die (steeds) te laat komen missen onderwijstijd en het stoort de lessen die al begonnen zijn.
Indien uw kind met reden te laat komt verwachten we graag een berichtje van de ouders.