AAAPrint deze pagina
Gymlessen

Voor de groepen 3 t/m 8 geldt dat de kinderen een sportbroek, T-shirt of turnpakje meebrengen. Voor alle kinderen, ook de kleuters, geldt dat zij gymschoenen (met zolen die geen strepen achterlaten op de gymvloeren) dragen tijdens de gymlessen. De gymschoenen van de kleuters blijven op school. Het voorkomt problemen als alle kinderen gymschoenen meebrengen die ze zelf aan en uit kunnen doen. De groepen 1 en 2 gymmen op school.   In de gymzalen is er gelegenheid om te douchen. Kinderen in de groepen 5 t/m 8 mogen daar in overleg met de leerkracht, gebruik van maken. Het douchen is niet verplicht.  Het is in zo’n geval de bedoeling dat de kinderen zich even snel afspoelen; tijd voor een uitgebreide douche en toilet met gebruik van allerlei cosmetica-artikelen is er dus niet!  Jongens en meisjes douchen gescheiden en er is steeds toezicht in de nabijheid.

 

Gymtijden
Elke groep heeft éénmaal per week gym. Een les duurt 1 klokuur. De kinderen lopen naar de gymzaal en weer terug onder leiding van de eigen leerkracht. Het beschikbare aantal gymuren wordt door de gemeente Breda ingeroosterd en is afhankelijk van de capaciteit van de beschikbare gymzalen.
Onze gymlessen worden gegeven in nauwe samenwerking met OSHB (Open Sportcentrum Haagse Beemden.)
De exacte dag en tijd dat uw kind gym heeft wordt tijdig meegedeeld.