AAAPrint deze pagina
Hulpverlening

De school kan -net als ieder ander in de samenleving- te maken krijgen met allerlei ernstige situaties. Het kan dan nodig zijn om professionele hulp in te roepen, b.v. van een crisisteam of andere hulpverlenende instanties. De school beschikt over brochures die beschrijven hoe te handelen bij bepaalde omstandigheden en over telefoon¬nummers van instanties. Desgewenst kunt u daarom vragen. In het kader van de ARBO-wetgeving is het noodzakelijk dat er op de school bedrijfshulpverleners zijn. Zij hebben hiervoor een opleiding gevolgd. Jaarlijks vinden er ook herhalingsbijeenkomsten plaats.   Ook worden er periodiek ontruimingsoefeningen gehouden om bij brand en andere calamiteiten het pand zo snel mogelijk te kunnen verlaten.
Burgst beschikt verder over een Werkgroep Rouw en Rouwverwerking. De leden van deze werkgroep hebben een gespecialiseerde opleiding gevolgd om in het geval van een overlijden of een andere traumatische gebeurtenis adequaat te kunnen handelen en mensen te kunnen begeleiden. Hiervoor zijn binnen de school procedures ontwikkeld.