AAAPrint deze pagina
Mogelijkheden

De mogelijkheden om extra aandacht aan een kind te besteden zijn op zich beperkt. Het beleid op Burgst is zodanig dat wij, ondersteund door professionele leerlingenzorg, zeer vergaan in de individuele zorg voor elk kind.

Als een leerkracht d.m.v. observaties en toetsen een "zorg" signaleert zal hij/zij dit bespreken met de ouders en met hen bespreken wat de leerkracht gaat ondernemen om de "zorg" op te lossen. Mocht dit niet lukken binnen een bepaalde periode dan meldt de leerkracht het kind aan bij het zorgteam en legt daar het probleem voor en wat er al gedaan is.

Het zorgteam bestaat uit de Intern Begeleider (IB), de Remedial Teacher, en individuele leerlingbegeleider vanuit Edux (Onderwijsbegeleidingsdienst). Het zorgteam bespreekt de aangemelde leerlingen en adviseert en ondersteunt de leerkracht bij evt. verder onderzoek, bij het opstellen van handelingsplannen, het inwinnen van advies bij externe deskundigen, etc. De ouders worden hiervan door de leerkracht of het zorgteam op de hoogte gehouden. In geval van extern onderzoek zijn het altijd de ouders die dit aanvragen en/of toestemming geven.