AAAPrint deze pagina
Vervanging van leerkrachten

Uiteraard heeft een school ook te maken met vervangingen i.v.m. omstandigheden als verlof, ziekte etc. Er wordt naar gestreefd om dezelfde invaller te krijgen als een leerkracht een tweede keer afwezig is maar we zijn geheel afhankelijk van de beschikbaarheid van deze mensen en het kan dus voorkomen dat er bij een tweede afwezigheid van de leerkracht iemand anders voor de klas staat.
De beschikbaarheid van invalkrachten staat zwaar onder druk op dit moment. Er zijn niet gemakkelijk mensen te krijgen, daarnaast maakt de huidige wetgeving de inzet van invalkrachten erg moeilijk inzake rechten die mensen kunnen gaan krijgen.
We willen tot het uiterste voorkomen dat leerlingen naar huis moeten worden gestuurd omdat er geen leerkracht beschikbaar is. Indien dit door overmacht toch onvermijdelijk is, worden de ouders van te voren op de hoogte gebracht. Zonder bericht aan de ouders worden er dus in géén geval kinderen naar huis gestuurd.