AAAPrint deze pagina
Stage

Burgst biedt als school onderdak aan stagiaires van lerarenopleidingen. Het betreft altijd studenten die later zelf leerkracht of onderwijsassistent willen worden. Er kunnen enkele zgn. LIO-stageplaatsen zijn (LIO= Leraar In Opleiding). Dit betreft studenten die in theorie met hun opleiding klaar zijn maar gedurende een aantal schoolweken zelfstandig een groep moeten leiden ter afronding van hun studie. De eigen leerkracht van zo'n groep is daarbij op de achtergrond aanwezig. Hij/zij bewaakt het gehele onderwijsproces. Er kan uiteraard geen sprake van zijn dat leerlingen schade, achterstand of iets dergelijks oplopen vanwege het gegeven dat er iemand stage loopt. Een LIO-stage is daarbij ook een uitzonderlijke stage waarbij de student moet solliciteren naar deze stagemogelijkheid. Pas na één of meerdere gesprekken met de betrokken leerkracht en kijkend naar de omstandigheden in een groep kan de stageplaats toegekend dan wel geweigerd worden. Het aantal stageplaatsen op de school wordt in een goede verhouding verdeeld zodat recht wordt gedaan aan de belangen van alle betrokkenen. De eigen leerkracht blijft altijd eindverantwoordelijk voor de groep.

Ook bieden wij leerlingen vanuit het Voortgezet Onderwijs de mogelijkheid hun eindwerkstuk of maatschappelijke stage op Burgst te doen.  Vaak zijn het onze oud-leerlingen die later vragen om zo'n stage op hun oude basisschool te mogen doen.  Deze stages zijn beperkt van omvang, de leerlingen merken hier doorgaans weinig van.