AAAPrint deze pagina
Het Burgst-team

Het team bestaat uit directieleden (directeuren locatieleiders), groepsleerkrachten, onderwijsassistenten, remedial-teachers, Intern Begeleiders (IB) en onderwijsondersteunend personeel. Onder het laatste rekenen we onze administratieve krachten, de conciƫrges en de tuinman.

We proberen het zo te regelen dat kinderen -buiten vervanging en stagiaires- te maken krijgen met 1 of 2 vaste leerkrachten. Als er twee leerkrachten voor een klas staan is er sprake van een duobaan. Deze leerkrachten zijn dan samen een taakverdeling overeengekomen en geven elk steeds precies een halve week les aan de groep. Ze zijn samen verantwoordelijk.

Jaarlijks wordt er een na- en bijscholingsplan gemaakt waar duidelijk uit blijkt wie van het team extra scholing krijgt. Dit plan ligt aan het begin van ieder schooljaar ter inzage. Alle teamleden van Burgst volgen geregeld diverse na- en bijscholingscursussen.  

Er zijn ook studiedagen voor het gehele team op de school waarin diverse onderwijskundige ontwikkelingen belicht worden.  Daarnaast zijn er diverse teamleden in het bezit van MO-akten (=lesbevoegdheid voortgezet onderwijs), diploma's Magistrum (management), akte Speciaal Onderwijs, Remedial Teacher of andere bevoegdheden op onderwijskundig gebied.