AAAPrint deze pagina
STICHTING NUTSSCHOLEN BREDA

Nutsbasisschool Burgst maakt met de andere Nutsscholen deel uit van de Stichting Nutsscholen Breda. De Stichting verzorgt in totaal het onderwijs voor ongeveer 1900 kinderen en heeft ongeveer 150 medewerkers in dienst. De Stichting behoort tot het neutraal-bijzonder onderwijs en het bestuur bestaat naast een algemeen directeur uit ouders van de leerlingen.  Alle ouders kunnen zich kandidaat stellen om een bestuursfunctie te vervullen. De Stichting Nutsscholen hanteert de uitgangspunten voor het onderwijs zoals die hiervoor staan verwoord. 
In de Schoolgids (zie onder Downloads - Algemeen), vindt u een organisatieschema van onze Stichting.