AAAPrint deze pagina
De 'velden' van het schild

In het schild van Burgst zijn vier hoofdterreinen opgenomen: Zorg, Pedagogisch klimaat, Onderwijs op maat en Betrokkenheid.

Leerlingenzorg

Over leerlingenzorg is in deze schoolgids een apart hoofdstuk opgenomen. We verwijzen u er graag naar.

 

Pedagogisch klimaat

Een kind moet zich thuis kunnen voelen op school. Als een kind zich prettig voelt, heeft dat positieve gevolgen voor de onderwijsresultaten van de leerling. Om dit te bewerkstelligen maken we met elkaar afspraken en houden we ons aan regels. Wij brengen kinderen zelfstandigheid bij en geven hen waar mogelijk hun eigen verantwoordelijkheid.  De Kanjermethode staat daarbij centraal binnen het handelen op onze school. <s></s>

 

Onderwijs op maat

Al onze kinderen zijn verschillend. Wij vinden dan ook dat één centraal en klassikaal lespakket geen recht doet aan deze verschillen. Ons onderwijs biedt ruimte voor deze verschillen. Afhankelijk van het leertempo en leervermogen van het kind wordt het leerproces ingericht. Kinderen die minder gemakkelijk leren, krijgen leerstof op een andere manier aangeboden. Kinderen die (veel) méér kunnen zullen op weer een andere manier het leerproces doorlopen. Hand in hand met de leerlingenzorg bieden wij ruimte voor kinderen om een aangepast leerprogramma te volgen, minder of méér te doen of leerstof anders tot zich te nemen.

 

Betrokkenheid

Burgst kenmerkt zich als een betrokken school. Doel is een fijne leeromgeving voor de kinderen te creëren. Daarvoor is betrokkenheid van leerkrachten maar ook van ouders essentieel.  Voor onze leerkrachten is onderwijs geven méér is dan alleen maar "een baan".  Zij zetten zich met enthousiasme en gedrevenheid in en voelen zich ook met de school verbonden. Ouders zijn voortdurend betrokken bij diverse activiteiten en doen mee in allerlei werkgroepen die de school telt. Deze betrokkenheid is nét dat beetje extra "jus" over ons onderwijs!

 

Om de betrokkenheid van ouders verder te stimuleren en er als school daadwerkelijk iets mee te doen houdt de Stichting elke vier jaar een Tevredenheidspeiling.  Dit onderzoek wordt onder alle ouders, de leerkrachten en de leerlingen uitgevoerd door een extern onderzoeksbureau.