AAAPrint deze pagina
Groepen

De leerlingen zijn verdeeld in groepen.
Voor de groepen 0, 1 en 2 gebruiken we ook wel de aanduiding jongste, middelste en oudste kleuter. Overigens zit niet iedere kleuter even lang in een groep 0, het verblijf in die groep hangt af van de geboortedatum en de ontwikkeling van een kind. De groepsgrootte bestaat gemiddeld uit 28 leerlingen. Er kunnen in de groepen 3 t/m 8 gecombineerde groepen ontstaan indien dit door groepsgrootte en het aantal beschikbare groepen noodzakelijk is.  In zo’n geval streeft de school naar leerkrachten die ervaring hebben met combi’s en deze groepen worden extra ondersteund.

De kleutergroepen starten kleiner maar eindigen door instroom van 4 jarigen op gemiddeld 28 leerlingen. Afhankelijk van de omstandigheden stromen 4 - jarigen in tot en met 31 mei, dit hangt mede af van de begindatum van de zomervakantie.

 

GROEPSINDELING

Vanwege de grootte van Burgst en de twee aparte gebouwen ontstaat een redelijk gecompliceerd plaatje van groepen en samenstellingen daarvan. Soms zullen groepen moeten worden gesplitst om de organisatie sluitend te krijgen en alle groepen van een leerkracht te kunnen voorzien. Om ervoor te zorgen dat dit met de grootste zorgvuldigheid gebeurt is er een werkgroep Groepsindeling die in maart van elk jaar start met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. In de werkgroep hebben zitting:

• ouderleden van de MR;

• teamleden van de MR;

• enkele groepsleerkrachten vanuit de beide locaties;

• leden van het directieteam;

• een lid van het zorgteam.

Na de vaststelling van de nieuwe groepsindeling door de Werkgroep Groepsindeling en de MR zal de directie zorg dragen voor het plaatsen van de leerkrachten op de groepen. Daarbij merken we op dat de leerkrachten op Burgst mobiel zijn. Dat betekent dat leerkrachten niet zijn benoemd aan één vaste locatie maar in principe op elke Burgstlocatie een groep kunnen leiden.

Daarnaast bepaalt de directie in welke groep een kind geplaatst wordt.  Doorgaans gaan de kinderen met elkaar naar een volgend leerjaar maar bij de noodzakelijke vorming van bijvoorbeeld een gecombineerde groep, een splitsing van groepen of een herverdeling van de kleutergroepen kan het gebeuren dat een groep opnieuw moet worden samengesteld.  Daarbij wordt zorgvuldig omgegaan met de hoeveelheid leerlingenzorg die samen in een groep komt en de verdeling van jongens en meisjes.  Ook wordt er rekening gehouden met de sociale contacten die kinderen hebben al is dat op zich nooit bepalend bij de groepsindeling.  Ongeveer vier weken vóór het einde van het schooljaar worden de ouders op de hoogte gesteld van de groepsindeling voor het komende jaar.

Aan het begin van ieder schooljaar organiseren we een informatieavond voor de ouders van de leerlingen in de verschillende groepen. We benadrukken  dat uw aanwezigheid als ouder op deze info-avond zeer gewenst is.

Natuurlijk geldt dat altijd, maar de informatieavond aan het begin van elk schooljaar is de avond bij uitstek waar u alle informatie krijgt over de gang van zaken in de groep van uw kind en het lesprogramma. Ook kunt u hier nader kennismaken met de leerkracht(en) van uw kind(eren).