AAAPrint deze pagina
Schorsing / verwijdering van leerlingen

Ondanks alle goede zorgen en aandacht die de school steeds inzet waar het noodzakelijk is, kan de school  in het uiterste geval overgaan tot schorsing en eventueel verwijdering van een leerling.  Pas nadat alle andere middelen zijn toegepast en er geen bruikbare alternatieven meer zijn wordt dit extreme middel ingezet. Wordt dit middel in een uitzonderlijke situatie toegepast dan zal dit steeds in overleg met de ouders en het bestuur van onze school gaan.
Er vindt dan een melding plaats richting inspectie en de leerplichtambtenaar.
Op Burgst werken wij met een door de Stichting aangenomen protocol inzake toelating  en verwijdering van leerlingen. U kunt dit volledige protocol op onze website inzien.

Het Protocol staat in de lijst PDF-bestanden onder de tab Downloads  --> Algemeen.

Ontheffing leerplicht

Onder bijzondere omstandigheden bestaat de mogelijkheid af te wijken van het leerstofaanbod zoals omschreven in het schoolplan.
In overleg met directie wordt gekeken naar een vervangend aanbod. Deze beslissing, die van geval tot geval beoordeeld moet worden, wordt gemeld aan de inspecteur basisonderwijs.
Dit  speelt  in  specifieke  gevallen  zoals  een verhuizing naar of vanuit een ander land.
Indien u hiervan gebruik wilt maken dient u contact op te nemen met de directie.