AAAPrint deze pagina
Schoolverzuim

Schoolverzuim is in de Nederlandse Leerplichtwet aan strenge regels gebonden. Daaruit volgt dat het niet alleen betrekking heeft op de leerlingen van Burgst, het heeft een algemene geldigheid.

U mag van ons verwachten dat wij het onderwijs aan de kinderen op Burgst zo goed mogelijk gestalte geven.  Daarbij kan een kind eigenlijk geen schooldag missen. Wij mogen van u verwachten, dat u al het mogelijke doet om uw kind op school te laten zijn.

Buitengewoon verlof moet tijdig met redenen worden aangevraagd.
Voor de aanvraag en de regelgeving verwijzen we u naar de betreffende schoollocatie van Burgst.

Leerplicht

Begin van de leerplicht
Een kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand volgend op die, waarin het kind de leeftijd van 5 jaar heeft bereikt.

Einde van de leerplicht
De volledige leerplicht eindigt:

  • aan het einde van het schooljaar, na afloop waarvan de jongere ten minste twaalf schooljaren een of meerdere scholen heeft bezocht.
  • aan het einde van het schooljaar, waarin de jongere de leeftijd van 16 jaar bereikt.

Hierna volgt nog 1 jaar gedeeltelijke leerplicht (een of twee dagen per week).

Inschrijving
Ouders zijn verplicht om een leerplichtig kind op een school in te schrijven. De wet kent enige specifieke vrijstellingsgronden.

Ongeoorloofd schoolverzuim

Er is sprake van ongeoorloofd schoolverzuim, als de leerling zonder toestemming van de (locatie)directeur afwezig is. De directeur is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim aan de leerplichtambtenaar door te geven. Daaruit kan een proces-verbaal voor de ouders voortvloeien.