AAAPrint deze pagina

Aanvraagformulier verlof

PDF bestand 443 KB

Wilt u verlof aanvragen voor uw kind?  Dan kunt u dit formulier gebruiken of er een op school ophalen.Dyslexieprotocol

Word 2007 document 59 KBKlachtenregeling SNB

PDF bestand 115 KBOverblijfinformatie Kober GROENE HIL

PDF bestand 544 KB

In bijgaand document vindt u informatie inzake het overblijven op de Groene Hil.

Let u er op dat de locatie Kroeten een eige infobrief heeft met op bepaalde punten afwijkende informatie.Schoolplan 2011-2015

PDF bestand 2.2 MB

Elke 4 jaar stelt de school een beleidsplan op met de streefdoelen en uitgangspunten die in de komende periode centraal staan.  Hierbij het plan voor de jaren 2011 - 2015.Opvoedstrip

PDF bestand 4.7 MBBeleid toelating en verwijdering

PDF bestand 190 KB

In bijgaand PDF bestand vindt u het stichtingsbeleid inzake schorsing en verwijdering van leerlingen. Dit treedt in werking bij herhaald en/of ernstig ongewenst gedrag.  Vóór de eerste stap in dit protocol in werking treedt hanteren wij een systeem van enkele waarschuwingen.  We zien natuurlijk liever dat kinderen leren van hun gedrag en inzien dat het anders kan als dat nodig is. In veel gevallen is het meteen inzetten van de eerste stap (schorsing dagdeel), een te zwaar middel, vandaar dat we eerst enkele waarschuwingen geven. Pas als het ongewenste gedrag niet verandert volgt stap 1 uit het protocol.
De eerste stap uit het protocol treedt wél direct in werking bij ernstige vormen van ongewenst gedrag.Inspectierapport uitleg

PDF bestand 24 KB

Op 16 juli 2009 is het rapport onderzoek in het kader van het vierjaarlijks inspectiebezoek vastgesteld. Tijdens dit onderzoek heeft inspectie de kwaliteit van het onderwijs op Burgst beoordeeld aan de hand van indicatoren op het terrein van 5 hoofd-kwaliteitsaspecten.Inspectierapport

PDF bestand 482 KB

Inspectierapport 2009